Over Fikkert Agra Vastgoed

Een belangrijk onderdeel binnen onze dienstverlening is het terzijde staan van agrariërs met deskundig advies.

Als ondernemer krijgt u steeds meer te maken met vrijwillige vervreemding, dan wel onteigening van gronden en/of opstallen, geschillen in (erf)pachtsituaties, huur of verhuur van bedrijfs- gebouwen, ruilverkavelingen, maar ook onderhandelingen bij het aan- en/of verkopen van productierechten en toeslagrechten.

U kunt verdwalen in een web van bureaus, organisaties en deskundigen met juristen, accountants en ambtenaren die allemaal betrokken zijn bij deze handelingen. Het is daarom raadzaam om in dergelijke situaties u te laten adviseren, te laten begeleiden of zelfs te laten vertegenwoordigen door uw eigen deskundige. Dat geeft u de rust om met uw eigen werk en plannen bezig te kunnen zijn.

Uw wensen en bedrijfsfilosofie, gebundeld met onze ervaring en gedrevenheid kunnen de toekomst van uw bedrijf vergroten c.q. garanderen. Wij werken in deze dienstverlening op basis van een scherpe courtage, welke in de meeste gevallen is op basis van no cure, no pay. In sommige gevallen is een (vaste) prijsafspraak vooraf bespreekbaar.