Landbouwgrond - Orvelte 05.78.40 ha.

Vrijwillige verkoop bij inschrijving Cultuurgrond Orvelte 05.78.40 ha.

Kadastraal : Westerbork S 823 – 05.78.40 ha.

Algemeen
05.78.40 hectare cultuurgrond wordt middels een vrijwillige verkoop bij inschrijving verkocht, gelegen nabij Orvelte
De sluiting van de inschrijving is 23 augustus 2021 om 17:00 uur.


Cultuurgrond
Oppervlakte van 05.78.40 ha. (kadastrale maat)


Grondsoort
Zand 100%. Kopers genoegzaam bekend.


Feitelijke levering
De gronden worden geleverd in de huidige staat.
De gronden zijn vrij van pacht/gebruik van derden –
De feitelijke levering van de grond zal plaatsvinden na passeren akte en anders 1-11-2021 na gunning tenzij verkoper en koper anders zijn overeen gekomen.


Schouw
Er zijn mogelijk schouwsloten aanwezig.


Betalingsrechten en/of productierechten
In de overdracht en levering zijn 5,7 betalingsrechten inbegrepen.


Drainage
Er is drainage aanwezig in het perceel.

Afrastering
Er is geen afrastering aanwezig.

Gebruik laatste jaren
2018: Fabrieksaardappelen
2019: Maïs
2020: Maïs
2021: Gerst


Grondwaterbeschermingsgebied
Het kadastraal perceel is niet gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied.


Waterschapslasten
De waterschapslasten voor het jaar 2021 bedragen € 78,78 per ha. (€455,66 totaal)


Ruilverkavelingslasten
Op het kadastraal perceel rust geen ruilverkavelingslast.

Publiekrechtelijke beperkingen
Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de Basisregistratie Kadaster.


Erfdienstbaarheden
Er zijn verkoper geen erfdienstbaarheden bekend.


Eigendom
Het registergoed is in eigendom bij opdrachtgever.


Informatie en voorwaarden
In de brochure wordt informatie verstrekt omtrent het te koop aangeboden object, neem contact met ons op om de brochure op te vragen. Iedere geïnteresseerde dient derhalve een bieding te doen op de aangeboden gronden conform de voorwaarden zoals die in deze brochure staan beschreven.


De bieding dient uiterlijk 23 augustus 2021 vóór 17.00 uur schriftelijk en conform de voorwaarden en procedure zoals beschreven in de brochure te zijn ingediend bij Fikkert Agra Vastgoed middels het op te vragen inschrijfformulier via post of per e-mail.


Door de opdrachtgever is Fikkert Agra Vastgoed te Bruntinge ingeschakeld om de procedure te begeleiden. Zij heeft zelf geen belang bij de aankoop van het object.
Meer inlichtingen omtrent het te verkopen object en de inschrijving zijn te verkrijgen bij de heer Fikkert van Fikkert Agra Vastgoed, telefonisch te bereiken via 06-53545916


Deze verkoopbrochure heeft louter tot doel potentiële kopers te informeren en ontslaat hen op geen enkele wijze van de eigen onderzoeksplicht. Hoewel deze brochure met de uiterste zorg is samengesteld kunnen potentiële kopers er geen rechten aan ontlenen.

 

Prijs: 
Op aanvraag
Status: 
Verkocht
Vraagprijs: 
€ 0
k.k.
Soort eigendom: 
Volledig eigendom
Type object: 
Landbouwgrond
Totaal hectare: 
05.78.40
Adres: 
Wezuperweg
Postcode: 
9441TH
Plaats: 
Orvelte
Gemeente: 
Midden-Drenthe