Een belangrijk onderdeel binnen onze dienstverlening is het

terzijde staan van agrariërs met deskundig advies.


Als ondernemer krijgt u steeds meer te maken met vrijwillige

vervreemding, dan wel onteigening van gronden en/of opstallen,

geschillen in (erf)pachtsituaties, huur of verhuur van bedrijfs-

gebouwen, ruilverkavelingen, maar ook onderhandelingen bij het

aan- en/of verkopen van productierechten en toeslagrechten.


U kunt verdwalen in een web van bureaus, organisaties en

deskundigen met juristen, accountants en ambtenaren die

allemaal betrokken zijn bij deze handelingen. Het is daarom

raadzaam om in dergelijke situaties u te laten adviseren, te laten

begeleiden of zelfs te laten vertegenwoordigen door uw eigen

deskundige. Dat geeft u de rust om met uw eigen werk en

plannen bezig te kunnen zijn.


Uw wensen en bedrijfsfilosofie, gebundeld met onze ervaring en

gedrevenheid kunnen de toekomst van uw bedrijf vergroten c.q.

garanderen. Wij werken in deze dienstverlening op basis van

een scherpe courtage, welke in de meeste gevallen is op basis

van no cure, no pay. In sommige gevallen is een (vaste)

prijsafspraak vooraf bespreekbaar.

Fikkert Agra Vastgoed

Fikkert Agra Vastgoed: Uw toekomst is ons werk!

Deze site wordt binnenkort vervangen
en is daarom niet meer actueel.